Odporúčaná Zaujímavé Články

Užitočné tipy

Čo to znamená byť kresťanom?

Čo znamená kresťanské bohoslužby? Otázka: Čo znamená kresťanské bohoslužby? Odpoveď: Grécke slovo „proskuneo“, ktoré sa v Novom zákone najčastejšie prekladá ako „uctievanie“, znamená „spadnúť alebo sa niekomu ukloniť“.
Čítajte Viac