Užitočné tipy

Zoznam článkov

Pin
Send
Share
Send
Send


Funkcia [Obnoviť predvolené] obnoví predvolené hodnoty nasledujúcich nastavení (a vráti späť všetky predtým vykonané zmeny):

 • Nastavenia videa
 • Nastavenia hudby
 • Nastavenia rozhovoru
 • Systémové nastavenia
 • Nastavenia dátumu a času
 • Ďalšie nastavenia zariadenia
 • Nastavenia obrazovky
 • Nastavenia zvuku
 • Nastavenia zabezpečenia
 • Nastavenia siete
 • Nastavenia webového prehliadača

Poznámka: Nezamieňajte si túto funkciu s funkciou [Opraviť systém PS3], ktorá sa nachádza o niečo nižšie v tej istej ponuke. Funkcia [Restore PS3 System] (Obnoviť systém PS3) nielen obnoví predvolené nastavenia, ale vymaže aj všetky údaje z pevného disku. (Ak vyberiete možnosť [Restore PS3 System], všetky materiály uložené na pevnom disku systému PlayStation 3 sa stratia.)

Pin
Send
Share
Send
Send