Užitočné tipy

Najlepšie softvér na skenovanie dokumentov v PDF

Pin
Send
Share
Send
Send


Dokument PDF môžete vytvoriť priamo z papierového dokumentu pomocou skenera a aplikácie Acrobat. V systéme Windows podporuje Acrobat ovládače skenera TWAIN a ovládače Windows Image Acquisition (WIA). V systéme Mac OS Acrobat podporuje TWAIN a Image Recording (ICA).

V systéme Windows môžete použiť funkciu Auto Detect Color Model a nechať Acrobat určiť typ obsahu v papierovom dokumente, alebo použiť iné predvoľby podľa vášho želania (čiernobiele, odtiene sivej, farebné a farebné). Môžete nakonfigurovať predvoľby skenovania alebo použiť možnosť Vlastné skenovanie na skenovanie dokumentov pomocou vlastných volieb.

Predvoľby skenovania sú k dispozícii iba pre ovládače skenera, ktoré podporujú rozhranie skenera. Predvoľby skenovania nie sú dostupné v systéme Mac OS.

Ak je v systéme Windows nainštalovaný ovládač WIA na skeneri, pomocou tlačidla Skenovať môžete vytvoriť dokument PDF. Kliknite na tlačidlo Skenovať. Potom v systéme Windows vyberte Adobe Acrobat zo zoznamu registrovaných aplikácií. V okne skenovania v aplikácii Acrobat vyberte skener a predvoľby alebo kliknite na možnosť Vlastná kontrola.

Ak chcete naskenovať papierový dokument do formátu PDF pomocou aplikácie Acrobat, vyberte položku Nástroje> Vytvoriť PDF, Otvorí sa okno Vytvorte súbor PDF z ľubovoľného formátu, vybrať skener na zobrazenie dostupných možností.

windows:

Vylepšenie alebo optimalizácia naskenovaného PDF

vybrať Nástroje > Zlepšiť kvalitu skenovania> Zlepšiť kvalitu > Naskenovaný dokument.

Vyberte možnosti na ďalšom paneli s nástrojmi - kliknite na ikonu nastavenie a vyberte príslušné možnosti v dialógovom okne Vylepšiť skenovaný dokument PDF a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o možnostiach zobrazených v tomto dialógovom okne nájdete v téme Vylepšenie dialógového okna naskenovaných dokumentov PDF.

Konfigurácia nastavení skenera (Windows)

vybrať Nástroje > Vytvorte PDF > skener.

Vyberte predvoľby: Farebný model s automatickou detekciou, čiernobiely dokument, farebný dokument, dokument v odtieňoch sivej alebo farebná fotografia.

Kliknite na ikonu nastavenie vedľa predvolieb. V závislosti od vybranej možnosti sa zobrazí okno. Vlastné skenovanie alebo Zmeňte preddefinované nastavenia pre.

Ak chcete skenovať viac súborov v PDF, vyberte ikonu Navrhnite skenovanie iného dokumentu.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť nastavenia uložte predvoľby a potom kliknite na tlačidlo X (X) na zatvorenie okna.

Kliknutím zobrazíte všetky možnosti skenovania.

Vyberte nainštalovaný skener. Softvér musí byť nainštalovaný do počítača od výrobcu skenera. Iba Windows: Kliknite na tlačidlo Možnosti a zadajte nastavenia skenera.

Zobraziť používateľské rozhranie skenera

Túto možnosť vyberte iba v prípade, ak chcete zobraziť nastavenia v dialógových oknách programu poskytnutého výrobcom skenera. Ak táto možnosť nie je vybraná, skenovanie začne používať parametre uvedené v okne Prispôsobené skenovanie alebo Zmeniť predvolené nastavenia.

Zadajte jednostranné alebo obojstranné skenovanie. Ak vyberiete možnosť Na oboch stranách, ale vlastné nastavenia skenera označujú skenovanie stránky iba na jednej strane, nastavenia skenera nahradia nastavenia aplikácie Acrobat.

Obojstranné skenovanie je možné vykonať, aj keď samotný skener nepodporuje obojstranné skenovanie. Ak vyberiete možnosť Na oboch stranách, po naskenovaní prvých strán sa zobrazí dialógové okno. Naskenované strany dokumentu môžete v zásobníku ukladať v opačnom poradí a v dialógovom okne vyberte možnosť Skenovať späť (poradie strán vzad). Takto sa vytvorí dokument PDF so všetkými stranami v správnom poradí.

Farebný model (len Windows)

Vyberte jeden zo štandardných farebných modelov (automatické zisťovanie, farebné, čiernobiele alebo odtieňov šedej) podporovaných skenerom. Táto možnosť je povolená, ak nastavenia skenera označujú použitie dialógového okna Skenovanie Acrobat namiesto aplikácie skenera.

Rozlíšenie (iba Windows)

Vyberte rozlíšenie podporované skenerom. Táto možnosť je povolená, ak nastavenia skenera označujú použitie dialógového okna Skenovanie Acrobat namiesto aplikácie skenera.

Ak zvolíte Farebný režim alebo Rozlíšenie, ktoré váš skener nepodporuje, zobrazí sa správa a otvorí sa okno aplikácie skenera. V okne aplikácie skenera vyberte ďalšie možnosti.

Veľkosť papiera (iba Windows)

Vyberte veľkosť papiera alebo zadajte svoju vlastnú šírku a výšku.

Navrhnite skenovanie iného dokumentu

Ak je zvolený tento režim, po každej relácii skenovania sa zobrazí dialógové okno vyžadujúce skenovanie ďalších stránok.

Kvalita> Optimalizácia obrazu

Vyberte túto voľbu, ak chcete začať proces optimalizácie dokumentu PDF. Táto voľba sa používa na kompresiu a filtrovanie obrázkov naskenovaného PDF. Kliknite na ikonu nastavenie konfigurovať optimalizáciu pomocou možností kompresie súborov a filtrovania.

Kvalita> Optimalizácia obrazu> Malá veľkosť / vysoká kvalita

Potiahnutím posúvača nastavíte rovnováhu medzi veľkosťou a kvalitou súboru.

Výstup> Pridať do existujúceho súboru

Pridajte skonvertovaný naskenovaný obrázok do existujúceho súboru PDF. Vyberte otvorený súbor z rozbaľovacieho zoznamu alebo prehľadajte a vyberte požadovaný súbor PDF.

Výstup> Vytvoriť nový PDF

Vytvorte dokument PDF.

Výstup> Uložiť súbory

Vytvorte viac súborov z viacerých papierových dokumentov. Kliknite na ikonu nastavenie a zadajte požadované parametre: vytvorenie portfólia PDF zo súborov, počet strán v každom súbore a predponu názvu súboru.

Rozpoznávanie textu (OCR)

Vyberte túto voľbu, ak chcete previesť obrázky s textom obsiahnutým v súbore PDF na text, ktorý je možné prehľadávať a vybrať. Táto voľba vykonáva optické rozpoznávanie znakov (OCR), ako aj rozpoznávanie písiem a rozloženie stránky pre obrázky s textom. Kliknite na ikonu nastavenie aby ste určili potrebné parametre v dialógovom okne Rozpoznávanie textu - nastavenie. Pozri Rozpoznávanie naskenovaných dokumentov pomocou textu.

Ak je vybratá táto možnosť, po skenovaní sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti dokumentu. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu môžete do súboru PDF pridať metadáta alebo informácie o naskenovanom dokumente. Pri vytváraní viacerých súborov môžete pre všetky súbory zadať spoločné metadáta.

Kompatibilné s PDF / A

Vyberte túto voľbu, aby ste sa uistili, že vygenerovaný PDF je v súlade s normami ISO pre PDF / A-1b.

Optimalizujte dialógové okno naskenovaného PDF

Dialógové okno Vylepšiť skenovaný dokument PDF poskytuje ovládacie prvky na kompresiu a filtrovanie naskenovaného obrázka pre dokument PDF. Predvolené nastavenia sú vhodné pre celý rad stránok dokumentu, ale v prípade potreby ich môžete zmeniť, aby ste zlepšili kvalitu obrazu, zmenšili veľkosť súboru alebo nakonfigurovali skenovanie.

Kliknutím zobrazíte všetky možnosti vylepšenia obrázka.

Použite adaptívnu kompresiu

Rozdeľuje každú stránku na čierno-biele, farebné oblasti a oblasti sivej a vyberie režim, v ktorom je vzhľad zachovaný s vysokou mierou kompresie každého typu obsahu. Odporúčané rozlíšenie skenovania je 300 bodov na palec (dpi) pre obrázky RGB a obrázky v odtieňoch šedej, 600 dpi pre čiernobiele obrázky.

Farebné skenovanie / skenovanie v odtieňoch sivej

Pri skenovaní farebných strán alebo stránok v odtieňoch šedej vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Použije kompresiu JPEG2000 na farebný obsah obrázka (použitie tohto nastavenia sa neodporúča pri vytváraní súborov PDF / A, namiesto toho použite formát JPEG).

Použije kompresiu ZIP na farebný obsah obrázka.

Použije kompresiu JPEG na farebný obsah obrázka.

Skener používa vybratú možnosť Farba / Stupne šedej alebo Čiernobielo. Výber závisí od možností zadaných v dialógovom okne Skenovanie Acrobat alebo v rozhraní skenera TWAIN, ktoré sa otvorí po kliknutí na tlačidlo Skenovať v dialógovom okne Skenovanie Acrobat. (štandardne sa dialógové okno aplikácie skenera neotvorí).

Pri skenovaní čiernobielych alebo obyčajných stránok vyberte jednu z nasledujúcich možností.

JBIG2 (bez straty kvality) a JBIG2 (so stratou kvality)

Použije metódu kompresie JBIG2 na vstup čiernych a bielych stránok. Pri nastavení vysokej kvality sa používa bezstratová kompresia, pri nízkych hodnotách je text komprimovaný silnejšie. Textové stránky sú zvyčajne o 60% menšie ako komprimované stránky skupiny CCITT Group 4, ale proces kompresie trvá dlhšie. Kompatibilné s Acrobat 5.0 (PDF 1.4) a novšími verziami.

Kvôli kompatibilite s aplikáciou Acrobat verzie 4.0 použite inú metódu kompresie ako JBIG2.

Použije kompresiu CCITT Group 4 na vstupné obrázky pre čiernobiele stránky. Táto rýchla metóda bezstratovej kompresie je kompatibilná s aplikáciou Acrobat 3.0 (PDF 1.2) a novšou.

Malý objem / vysoká kvalita

Upravte rovnováhu medzi veľkosťou a kvalitou súboru.

Otočí každú stranu, ktorej strany nie sú kolmé na strany oblasti skenovania, aby sa stránka PDF vertikálne zarovnala. Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.

Vyfarbuje biele oblasti blízko bielych farebným vstupným obrázkom alebo obrázkom v odtieňoch šedej (nie však pre čiernobiele obrázky).

Najlepšie výsledky dosiahnete úpravou nastavení kontrastu a jasu skenera tak, aby text naskenovanej obyčajnej čiernobielej stránky bol tmavo šedý alebo čierny a pozadie biele. Potom s vybranými možnosťami Vypnuté alebo Nízke budú výsledky lepšie. Ak skenujete biely dokument so žltým odtieňom alebo novinový papier, stránku vymažete výberom možnosti Stredná alebo Vysoká.

Odstraňuje poltónovú bodovú štruktúru, ktorá môže znížiť kompresiu JPEG, spôsobiť moaré a sťažiť rozpoznanie textu. Vhodný na skenovanie s rozlíšením 200 - 400 dpi RGB obrázkov a obrázkov v odtieňoch sivej, na nastavenie adaptívnej kompresie a na skenovanie v rozlíšení 400 až 600 dpi čiernobielo. Ak vyberiete možnosť Zapnuté (odporúča sa), na skenovanie s rozlíšením 300 dpi (alebo viac) obrázkov RGB a obrázkov v odtieňoch sivej sa použije filter. Vyberte možnosť Vypnuté pri skenovaní stránky bez ilustrácií alebo vyplnených oblastí alebo pri skenovaní s rozlíšením vyšším ako je pracovný rozsah.

Zjasní text naskenovaného súboru PDF. Predvolené nastavenie (nízka kvalita) je vhodné pre väčšinu dokumentov. Ak je kvalita tlačeného dokumentu nízka a text je nejasný, zvýšte ho.

Tipy na skenovanie

Skenovanie z aplikácie Acrobat prijíma obrázky s rozlíšením v rozmedzí 10 - 3 000 dpi. Ak v časti Styl výstupu PDF vyberiete možnosť Image (Vyhľadateľný) alebo ClearScan, vyžaduje sa rozlíšenie výstupného obrázka minimálne 72 dpi. Rozlíšenie výstupného obrázka nad 600 dpi sa okrem toho zníži na 600 dpi alebo menej.

Kompresiu obrazu bez straty kvality je možné vykonať iba pri monochromatických obrázkoch. Ak chcete skomprimovať naskenovaný obrázok bez straty kvality, vyberte jednu z nasledujúcich možností v časti Nastavenia optimalizácie v dialógovom okne Optimalizované skenované PDF: CCITT Group 4 alebo JBIG2 (žiadna strata kvality) pre čiernobiele obrázky. Ak sa tento obrázok pridá do dokumentu PDF, môžete súbor uložiť pomocou možnosti Uložiť, naskenovaný obrázok zostane bez kompresie. Keď uložíte PDF pomocou funkcie Uložiť ako, naskenovaný obrázok sa môže skomprimovať.

Pre väčšinu strán poskytuje skenovanie čiernobiele pri 300 dpi najlepšie výsledky pre konverziu. Pri rozlíšení 150 dpi je presnosť optického rozpoznávania znakov mierne znížená a počet chýb rozpoznávania písma sa zvyšuje, pri rozlíšení 400 dpi a viac sa spracovanie spomaľuje a zvyšuje sa veľkosť súborov so skomprimovanými stránkami. Ak stránka obsahuje veľa nerozpoznaných slov alebo malého textu (9 bodov alebo menej), skúste skenovať vo vyššom rozlíšení. Ak je to možné, skenujte čiernobielo.

Ak je funkcia optického rozpoznávania znakov vypnutá, môžete použiť rozlíšenie v rozsahu 10 - 3 000 dpi, odporúčané rozlíšenie je 72 dpi a vyššie. Pre nastavenie adaptívnej kompresie sú odporúčané rozlíšenia skenovania 300 dpi pre obrázky v odtieňoch šedej a RGB a 600 dpi pre čiernobiele obrázky.

Stránky skenované v 24-bitovom farebnom režime, 300 dpi, 21,59 x 27,94 cm (21,59 x 27,94 cm) sú veľké obrázky (25 MB) pred kompresiou. Systém môže vyžadovať naskenovanie obrázka 50 MB alebo viac virtuálnej pamäte. Pri rozlíšení 600 dpi sa proces skenovania a spracovania zvyčajne vyskytuje štyrikrát pomalšie ako pri 300 dpi.

Vyhnite sa úprave nastavení stredných tónov a difúzneho miešania skenera. To môže vylepšiť vzhľad, ale text bude ťažko rozpoznateľný.

V prípade textov tlačených na farebnom papieri sa odporúča zvýšiť jas a kontrast približne o 10%. Ak skener poskytuje filtrovanie svetla, potlačte farbu pozadia pomocou špeciálneho filtra alebo žiarovky. Ak nie je text potlačený, skúste upraviť kontrast a jas skenera, aby sa naskenovaný dokument vymazal.

Ak má skener manuálne ovládanie jasu, upravte ho tak, aby boli znaky jasné a mali správny tvar. Ak sú znaky navzájom prepojené, použite vyššie nastavenie (jasnejšia farba). Ak sú znaky oddelené, použite nižšie možnosti (tmavšia farba).

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat je oficiálny program, ktorý pracuje na základe licencie a je navrhnutý na konverziu do súborov PDF. Vďaka tejto utilite je možné previesť známy formát PDF na inteligentný dokument s podporou rýchleho vyhľadávania slovami. Vstavaný skener umožňuje prácu s textom aj obrázkami. V sortimente nastavení je vlastné skenovanie pomocou možností na výber. Väčšina možností je bezplatná. Verzia PRO sa však môže používať iba s platenou licenciou.

 • Vysoko inteligentné rozhranie.
 • Vstavaný prevodník.
 • Schopnosť pracovať s veľkými objemami.
 • Podpora obrázkov.
 • Prítomnosť režimu zobrazenia na webe.
 • Optické rozpoznávanie naskenovaného textu do 3000 dpi.

 • Vyžaduje sa na zakúpenie licencie.
 • Vysoké nároky na pamäť.

Medzi hlavné nevýhody patrí skutočnosť, že obslužný program otvorí každý dokument v samostatnom okne.

RiDoc je malý, kompaktný program na skenovanie dokumentov do PDF, ktoré boli prevedené z papierového pohľadu. Funkciou tohto softvéru je schopnosť prevádzať súbory so zmenšenou veľkosťou. Rozsah nástrojov zahŕňa také funkcie, ako je nastavenie jasu / kontrastu, vodoznak a redukcia / zväčšenie obrazu. Platforma je platená, ale ľahko prelomiteľná bezva a je k dispozícii na inštaláciu na všetky typy OS Windows.

 • Malá veľkosť disku.
 • Hotový súbor môžete rýchlo odoslať poštou.
 • Ochrana vodoznaku.
 • Skenovanie textu, obrázkov.
 • Upravte možnosti zobrazenia súborov.

 • Pomalá práca s veľkými objemami.
 • Platená licencia.

Medzi hlavné nevýhody patrí nedostatok kompatibility s najmodernejšími druhmi formátu PDF.

WinScan2PDF

WinScan2PDF je jednoduchý a bezplatný program na skenovanie akýchkoľvek dokumentov. Tento obslužný program je schopný pracovať na akomkoľvek type systému a nevyžaduje inštaláciu. Podporuje všetky štandardné skenery a úspešne pracuje s kancelárskym softvérom. S hmotnosťou približne 40 kB obsahuje softvér všetky potrebné nástroje na vykonávanie základných operácií. Dokáže nahrávať a pracovať s jednotkou Flash.

 • Bezplatná licencia.
 • Nevyžaduje sa žiadna inštalácia.
 • Pracuje so všetkými skenermi.
 • Podporuje veľa Irfan a PDFXCView.
 • Jednoduché rozhranie
 • Nízka hmotnosť.

 • Často ukladá PDF bez kompresie veľkosti.

Naskenovaný dokument sa skonvertuje priamo bez použitia nástrojov a ovládačov tretích strán, čo výrazne urýchľuje proces.

ABBYY Fine Reader

Fine Reader - je to univerzálny program na skenovanie a rozpoznávanie naskenovaného textu, na ktorý najčastejšie prichádzajú tí, ktorí potrebujú digitalizovať obrázok. Program dokonale a rýchlo kopíruje dokumenty aj obrázky. Rozhranie programu je pomerne jednoduché - spustite a kliknite.

 • Zvýšená presnosť rozpoznávania
 • Automatické (dávkové spracovanie dokumentov)
 • Pracujte s mnohými formátmi
 • Používanie technológie OCR
 • Автоматическое разделение книжных разворотов на две разных страницы
 • Возможность сохранения в большое количество форматов
 • Возможность предварительного просмотра

Как по мне, Fine Reader — лучшая программа для сканирования текста и изображений, так как я сам пользуюсь ей уже на протяжении почти 10 лет, и сравнивая ее с другими приложениями,

Scan to PDF

Scan to PDF является условно бесплатной утилитой, которая отлично подходит для скана в PDF. Použitie komplexu vám umožní previesť akýkoľvek obrázok vo formáte JPEG, PNG, GIF, TIF alebo BMP na inteligentný súbor. Sada funkcií má schopnosť vytvárať viacstranové PDF. Užívatelia si tiež môžu nezávisle zvoliť nastavenie citlivosti a parametre kvality digitálneho spracovania. Aplikácia podporuje prácu so súbormi, ktoré sa sťahujú na disk HDD alebo do iného prenosného zdroja.

 • Vytvorte PDF z importovaných obrázkov.
 • Prítomnosť funkcie OCR (na vyhľadávanie fráz).
 • Indexovanie pomocou produktov Adobe.
 • Automatické označovanie (čiarový kód, dátum, logo).
 • Ukážka.
 • Kvalitná digitalizácia.

 • Skúšobná licencia na 30 dní.
 • Nesprávna práca s niektorými doplnkami.

V skúšobnej verzii je problém, ktorý spočíva v svojvoľnom použití červených nápisov počas cieleného použitia aplikácie.

ScanTool je dobrý program na skenovanie, ktorý je určený na prácu so zariadeniami od rôznych výrobcov. Aplikácia podporuje kompatibilitu s takmer všetkými populárnymi skenermi. Okrem základných funkcií je komplex schopný prevádzať štandardné obrázky do formátu PDF. Predtým môžete upravovať súbory v grafickom doplnku, ktorý je zabudovaný do základného balíka možností. Podporuje výber možností zobrazenia na hárku. Existuje možnosť priblíženia.

 • Bezplatné rozhranie.
 • Malá veľkosť disku.
 • Podpora úprav funkcií.
 • Môžete si vybrať z niekoľkých režimov.
 • Integrovaná ponuka nástrojov.

 • Nedostatok profesionálnych možností.

Každá verzia programu je navrhnutá tak, aby plnila niekoľko cieľov. Po prvé, aplikácie dokážu spracovať skutočný dokument so schopnosťou previesť do formátu PDF. Pred inštaláciou aplikácií je dôležité podrobne sa oboznámiť so všeobecnými funkciami a funkciami.

Ako vidíte, výber aplikácií je jednoducho obrovský, ale v skutočnosti sú všetky dobré. Niektoré sú jednoduchšie a lacnejšie (alebo bezplatné), iné sú drahšie, ale s pokročilejšími funkciami. Hlavná vec je, že sa všetci vyrovnajú so skenovaním dokumentov vo formáte PDF a nielen. A okrem toho ľahko podporujú systém Windows 10.

No, dnes mám všetko. Nezabudnite sa prihlásiť na odber aktualizácií môjho blogu, ako aj všetkých sociálnych sietí. Čakám na teba znova. Bye-bye!

Metóda 1: Scan2PDF

Program Scan2PDF poskytuje všetky potrebné nástroje na skenovanie a ukladanie stránok do jedného dokumentu PDF. Softvér podporuje akékoľvek zariadenie na skenovanie, licencia sa nevyžaduje.

 1. Otvorte stránku pomocou odkazu, ktorý poskytnete, a vyberte zo zoznamu «Scan2PDF», Program sa musí stiahnuť do počítača a nainštalovať.

Po dokončení procesu inštalácie a otvorení programu Scan2PDF môžete pre zjednodušenie zmeniť jazyk rozhrania na "Ruský" cez sekciu "Nastavenia".

Rozbaľte zoznam "Scan" a choďte do okna „Vyberte skener“.

 • Z tohto zoznamu musíte vybrať zariadenie, ktoré bude použité ako zdroj.
 • Potom na paneli nástrojov alebo cez ten istý zoznam kliknite na tlačidlo "Scan".

  Po úspešnom skenovaní sa stránky, ktoré potrebujete, objavia v okne programu. V ponuke "View" Existujú tri ďalšie nástroje na spracovanie materiálu:

   „Vlastnosti stránky“ - na úpravu obsahu vrátane pozadia a textu,

  "Obrázky" - otvoriť okno s pridanými kontrolami,

 • „Profesionálny režim“ - na súčasnú prácu so všetkými nástrojmi.
 • Otvorte zoznam "Súbor" a vyberte Uložiť do PDF.

  Vyberte umiestnenie v počítači a kliknite na "Save".

  Hotový dokument PDF automaticky obsahuje všetky pridané stránky.

  Program má vysokú rýchlosť spracovania súborov a umožňuje vám vytvoriť súbor PDF zo skenovaného materiálu pomocou niekoľkých kliknutí. V niektorých prípadoch však nemusí byť dostatočný počet poskytnutých nástrojov.

  Metóda 2: RiDoc

  Okrem vyššie uvedeného programu môžete použiť softvér RiDoc, ktorý umožňuje prilepiť niekoľko naskenovaných stránok do jedného súboru. Podrobnejšie informácie o funkciách tohto softvéru sme povedali v príslušnom článku na stránke.

   Podľa pokynov z materiálu na nižšie uvedenom odkaze skenujte dokumenty načítaním a prípravou strán v programe.

  Vyberte obrázky pridané do súboru PDF a kliknite na ikonu s podpisom na hornom paneli nástrojov „Lepenie spolu“, V prípade potreby zmeňte pomocou ponuky s rovnakým názvom základné parametre snímok.

  Potom kliknite na tlačidlo OK Uložiť do PDF na rovnakom paneli alebo ponuke "Operácií".

  V okne „Uložiť do súboru“ zmeňte automaticky priradený názov a nastavte značku vedľa „Uložiť v režime viacerých strán“.

  Zmeňte hodnotu v bloku „Priečinok na uloženie“zadaním príslušného adresára. Ostatné parametre môžu zostať v štandardnej podobe stlačením tlačidla «Ok».

  Ak boli kroky v pokynoch vykonané správne, uložený dokument PDF sa automaticky otvorí. Bude pozostávať zo všetkých pripravených skenov.

  Jedinou nevýhodou programu je potreba zakúpiť licenciu. Napriek tomu môžete softvér používať počas 30-dňovej skúšobnej doby s prístupom ku všetkým nástrojom a bez nepríjemnej reklamy.

  CamScanner

  CamScanner je jednou z najpopulárnejších mobilných aplikácií na skenovanie dokumentov, poznámok, vizitiek. Aplikácia môže automaticky opraviť perspektívu, orezať, zlepšiť kvalitu výsledného obrázka, aby sa získal reprezentatívnejší a ľahko čitateľný súbor. Skenovanie je možné uložiť do formátu JPEG alebo PDF podľa vášho želania. Registrovaní užívatelia môžu využívať cloudovú službu na ukladanie a zdieľanie svojich dokumentov. Okrem toho existuje prémiové predplatné (4,99 dolárov mesačne alebo 40 dolárov ročne), ktoré poskytuje ďalšie funkcie vrátane rozpoznávania textu.

  Disk Google

  Disk Google sa zvyčajne používa na prístup k cloudovým službám a kancelárskym balíkom spoločnosti Google, ale táto aplikácia môže slúžiť aj ako rýchly a ľahko použiteľný skener dokumentov. V hlavnom okne programu sa vedľa tlačidiel na sťahovanie a vytváranie súborov zobrazí tlačidlo skenovať, Podobne ako predchádzajúca aplikácia, aj Disk Google môže výrazne vylepšiť váš obrázok, opraviť nesprávne rozmery a orezať biele okraje. Výsledný súbor PDF sa uloží priamo do cloudu a je prístupný z ľubovoľného zariadenia. Najdôležitejšie však je, že existuje možnosť rozpoznávania textu, čo znamená, že ho môžete navyše upravovať, ukladať do iných formátov, používať vyhľadávanie atď.

  Skenovanie Genius

  Ak ste z nejakého dôvodu nepoužili predchádzajúce dve aplikácie, dajte Genius Scan šancu. Je to celkom jednoduché, ale efektívne zvláda pridelenú úlohu. Prítomný je pánsky súbor vo forme automatickej korekcie perspektívy, rozpoznávania a orezávania polí, korekcie kvality fotografií. Ale okrem toho existuje aj platená verzia programu s pokročilou integráciou do služieb Box, Dropbox, Evernote a ďalších cloudových služieb.

  A na záver, môžeme zdieľať iba niekoľko všeobecných tipov na filmovanie dokumentov.

  • Nefotografujte dokumenty pod uhlom, pretože by to mohlo spôsobiť, že niektoré časti obrázka nebudú zaostrené.
  • Pokúste sa zabezpečiť čo najlepšie vyplnenie priestoru v ráme.
  • Položte dokument na dobre osvetlený povrch. V prípade potreby použite blesk telefónu.
  • Ak je dokument vo vnútri plastového súboru, vyberte ho. Tým sa odstránia odrazy a obraz sa ukáže lepšie.

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send